DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing Tag

người trẻ thành công

Có người trẻ thích… về hưu sớm

Nghe có vẻ khó tin. Bao nhiêu ý kiến, đề đạt gây tranh cãi kia. Công nhân làm nặng nhọc, đứng máy hại sức khỏe, chỉ mong có chính sách về hưu sớm. Có đồng “lương hưu” cơ bản rồi (nói thật, chỉ đủ mua thuốc hoặc vài cái đám cưới đám ma thăm…