DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing Tag

luong calorie

Giảm bớt lượng đường mỗi ngày

Đường là danh từ chung để chỉ một loại nhu yếu phẩm cần cho con người. Trên thực tế, tất cả loại cây cỏ, thảo mộc đều có chứa đường dưới nhiều thể loại khác nhau, chẳng hạn như cây lúa, từ hột lúa, rễ cây, lá đến thân cây lúa đều có đường…