DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing Tag

cư xử đẹp

Cư xử đẹp với bạn đời

Cho và nhận trong các mối quan hệ là điều khó khăn vì bạn cần nỗ lực để sáng tạo và duy trì chúng. Điều này thể hiện qua cách cư xử dành cho nhau mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm, chứ không chỉ trong chốc lát. Giảm nhịp độ công việc: Bạn đời…