Browsing Tag

Bayer

Bayer khởi động dự án “Cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”

Công ty Bayer VN đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển cộng đồng Ánh Dương (Trung tâm Ánh Dương) khởi động dự án xã hội “Cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” nhằm giúp cải thiện đời sống một cách bền…