Browsing Tag

AsiaMotions

Con sướng, nhưng vẫn còn thiệt thòi

Dù được chăm sóc tử tế, ăn ngon mặc đẹp và học hành đến nơi đến chốn hơn, trẻ em sống trong thời đại mới vẫn có nhiều thiệt thòi so với cha mẹ chúng thời xưa. Thiệt thòi dễ thấy nhất đó là bầu không khí ô nhiễm chúng phải hít thở hằng…