Đêm cocktail Sắc màu Mojito

Đến với Sắc màu Mojito - một địa điểm gặp gỡ mới để nạp thêm năng lượng với cocktail mát lạnh bên cạnh ban nhạc sống Sound Session mỗi tối thứ Tư tại Latitude 10 Bar+Lounge. Bạn sẽ được khám phá năm màu sắc Mojito với năm câu chuyện và…