DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Hang Son Doong

0 0
[vimeo]https://vimeo.com/121736043[/vimeo]

 

Hang Son Doong ở Việt Nam là hang động lớn nhất thế giới – nên to lớn, nó có một dòng sông ngầm chạy qua nó và măng đá khổng lồ cao hơn 230 feet. (Không đề cập đến thực tế là tòa nhà Empire State có thể nằm gọn trong lòng nó .)

Cảnh bay không người lái mới từ nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt cho phép bạn khám phá những hang động này giới khác. Bạn sẽ nhìn thấy hình thành đá khổng lồ của mình, đời sống thực vật tươi tốt và xem ngoạn mục của các ngôi sao.

“Đó là vô cùng khó khăn để đưa vào từ cách tuyệt vời Hang Son Doong thực sự là,” Deboodt đã viết trên blog của mình. “Nó thực sự là thế giới khác và một cái gì đó mà có lẽ không thể được trải nghiệm bất cứ nơi nào khác trên thế giới.”