Browsing loại

Kiến trúc

Lớp học trong rừng

Trong thiết kế nội thất, một trong những điều quan trọng là tìm “ý”. Một khi đã có “ý” thì các giải pháp về tổ chức không gian, kỹ thuật, vật liệu, màu sắc… sẽ trở nên dễ dàng. Tất nhiên, “ý” ấy có “đắt”, có khả thi hay không phụ thuộc vào…