Mỗi ngày một chế độ ưu đãi tại Mot Hai Bar

Thứ Hai: giảm 50% cho tất cả các loại cocktail cổ điển; thứ Ba: giảm 50% cho tất cả các loại bia; thứ Tư: mua hai cocktail cổ điển nhận ngay một loại cocktail đặc biệt; thứ Năm: món ăn chơi tapas và rượu vang Tây Ban Nha; thứ Sáu: giảm 50% cho tất cả các loại thức uống mạnh; thứ Bảy: giảm 50% cho tất cả các loại rượu vang; Chủ nhật: Shooter Paddles – “Uống 5 tính tiền 3”.

Mỗi ngày một chế độ ưu đãi tại Mot Hai Bar

Điện thoại: (028) 38449222 | www.eastingrandsaigon.com

Bạn cũng có thể thích