Banner DN+_750x348
Doanh Nhân+ Mạng Xã Hội của Cộng đồng Doanh nhân Việt.
Diễn đàn chia sẻ, trao đổi thông tin về doanh nhân, doanh nghiệp,
chuyên gia kinh tế, quản lý.

 Liên hệ quảng cáo:

Ms. Hạnh Nguyên: 0918 276 845
Email: nguyen.van@doanhnhansg.com
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 417)

Ms. Triều My: 0909 094 620
Email: my.le@doanhnhansg.com
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 411)

Liên hệ Marketing & hỗ trợ nội dung

Mr. Huỳnh Quốc Thịnh: 0903 810 875
Email:thinh.huynh@doanhnhansg.com
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 119)

Ms. Phương Mai: 0986 300 649
Email:mai.nguyen@nvvcomm.com
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 118)

Tải bảng giá chi tiết