DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Người phụ nữ quyền lực

0
Trong lĩnh vực trang sức, không chỉ có kim cương, trang sức đá màu luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Những xu hướng trang sức cao cấp gần đây thiên về sử dụng những loại đá quý, kim cương màu sắc thay vì chỉ chọn đá màu trắng như kim cương, pha lê truyền thống.

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-16

Bulgari

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu

Bulgari

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-2

Bulgari

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-3

Bulgari

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-4

Catier

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-5

Catier

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-6

Catier

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-7

Catier

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-8

Chopard

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-9

Chopard

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-10

Chopard

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-16

Louis Vuitton

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-11

Louis Vuitton

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-12

Louis Vuitton

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-13

Louis Vuitton

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-14

Louis Vuitton

DN617_Shopping240715_Nguoi-phu-nu-15