DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Kết hợp tuyệt vời!

1
Các kiểu trang sức vô cùng đa dạng và với mỗi trang phục, hoàn cảnh khác nhau, phái đẹp lại có những ý tưởng kết hợp khác nhau. Thế cho nên, chúng ta có thể ngụy biện là: Thừa còn hơn thiếu.

DN612_Shopping190615_Ket-hop-14

Catier

DN612_Shopping190615_Ket-hop

Louis Vuitton

DN612_Shopping190615_Ket-hop-2

Louis Vuitton

DN612_Shopping190615_Ket-hop-3

Louis Vuitton

DN612_Shopping190615_Ket-hop-4

Bulgari

DN612_Shopping190615_Ket-hop-5

Bulgari

DN612_Shopping190615_Ket-hop-6

Bulgari

DN612_Shopping190615_Ket-hop-7

Bulgari

DN612_Shopping190615_Ket-hop-8

Chanel

DN612_Shopping190615_Ket-hop-9

Chanel

DN612_Shopping190615_Ket-hop-10

Versace

DN612_Shopping190615_Ket-hop-11

Versace

DN612_Shopping190615_Ket-hop-12

Catier DN612_Shopping190615_Ket-hop-13