DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Tinh thần của Ferragamo

1

Những người con gái nhà Ferragamo đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển văn hóa và sức sống của cả tập đoàn Salvatore Ferragamo. Lấy cảm hứng từ những thế hệ nữ giới trong đại gia đình Ferragamo và di sản danh tiếng hàng đầu của tập đoàn, giám đốc sáng tạo Salvatore Ferragamo, ông Massimiliano Giornette cho ra mắt những tuyệt tác túi xách mới có tên Fiamma, được đặt tên theo tên người con gái đầu của gia đình Salvatore Ferragamo, bà Fiamma Ferragamo.

ferragamo, handbag, still life, 2014

ferragamo, handbag, still life, 2014

ferragamo, handbag, still life, 2014

ferragamo, handbag, still life, 2014

ferragamo, handbag, still life, 2014