DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Những mảng màu sống động

0
Lấy cảm hứng từ hình vẽ graffiti được nhiều nhà thiết kế ứng dụng trên các món đồ phụ kiện Thu-Đông 2015.

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-10

Chanel

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau

Furla

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-2

Furla

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-3

Furla

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-4

Karen Millen

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-5

Coast

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-6

Christain Louboutin

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-7

Louis Vuitton

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-8

Louis Vuitton

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-9