DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Mobiado Professional 3 GCB Đông Sơn – Tự hào dân tộc

7

Mobiado chế tác vẻn vẹn 100 thiết bị di động Professional 3 GCB Đông Sơn. Tuy nhiên, không giống những tác phẩm giới hạn khác trong thế giới xa xỉ, 100 chiếc Professional 3 GCB Đông Sơn sẽ không được đánh số thứ tự. Bắt nguồn cảm hứng từ truyền thuyết Mẹ Tiên, Cha Rồng hay huyền thoại Trăm trứng nở Trăm con, “100 người con” sẽ không có sự phân biệt mà bình đẳng, đoàn kết. Đúng như ý nghĩa của hai từ “đồng bào”.

Mobiado-Professional-3-GCB-dong-son-627-2015