DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Who’s Who

Người khơi lòng nhân ái

Hơn 10 vạn cuốn sách đến với nhà trường, nhà chùa, nhà thờ, nhà tù, nhà thương… tại nhiều địa phương trên cả nước là kết quả bước đầu của Tủ sách Nhân Ái sau hơn hai năm hoạt động. Một trong những thành viên nòng cốt sáng lập chương trình…

Du lịch Đà Nẵng 2018: Cá chép hóa rồng

Năm 2017, du lịch Đà Nẵng đạt được nhiều thành tựu đáng kể, chính quyền thành phố cũng xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào GRDP của thành phố đến hơn 24%, tạo việc làm cho hàng chục ngàn người dân…
error: Bạn không thể copy dữ liệu