DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Who’s Who

Phát triển bền vững giúp tăng trưởng kinh doanh

Là người Việt đầu tiên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Unilever Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Vân tiếp tục dẫn dắt công ty này đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững một cách nhân văn nhưng cũng đầy tham vọng, nhằm đưa Unilever Việt Nam trở thành…