Browsing loại

Who’s Who

Áo dài – Một tình yêu…

Cứ bắt đầu thực hiện một ý tưởng, một chuyên đề là “hắn” cãi nhau với tôi, trêu chọc tôi đủ điều. Vậy mà Bảo Tàng Áo Dài đã có đủ 7 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại... Tôi vốn ghét “hắn”. Nhiều năm trước chúng tôi thường gặp…