DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Tỷ phú Bill Gates thua đậm khi chơi ‘hãy chọn giá đúng’