Browsing loại

Quản trị

Màu nào khiến bạn muốn tương tác?

Các công ty nghiên cứu thị trường L2 và công ty phân tích truyền thông xã hội Unmetric đã tiến hành nghiên cứu xem hình thức ảnh hưởng thế nào đến mức độ tương tác của các “post” trên mạng xã hội Instagram. Theo kết quả nghiên cứu, những…

Khi người quản lý vô tình làm suy yếu đội ngũ

Những người làm sếp “hắc ám” và chỉ biết lo cho thân mình không phải là trở ngại duy nhất mà nhân viên đối mặt nơi làm việc. Ngay cả những người quản lý có thiện ý vẫn có thể vô tình cản trở sự phát triển của các thành viên trong nhóm mà…

Tại sao nhân viên đòi tăng lương?

Khi một nhân viên ở doanh nghiệp yêu cầu được tăng lương thì lãnh đạo công ty đặt ra câu hỏi cho mình là liệu nhân viên đó có được đối xử công bằng không? Đa số các công ty đều đưa ra câu trả lời có cho câu hỏi này. Tuy nhiên, theo các số…

Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo thêm việc làm?

Nhiều người lo lắng rằng robot và những loại máy móc khác với sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo sẽ lấy mất nhiều việc làm và dẫn đến một tương lai thất nghiệp trên diện rộng. Nhưng nếu đọc lướt qua lịch sử sẽ nhận thấy là thế giới cũng đã…