Browsing loại

Quản trị

Xin lỗi nhân viên cũng cần có nghệ thuật

Một trong những điều mà các nhà quản lý và lãnh đạo khó có thể tránh khỏi là các quyết định mà họ đưa ra trong hoạt động hằng ngày có thể tác động tiêu cực đến nhân viên. Theo các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhân sự,…