DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel
Browsing loại

Khởi nghiệp

Các start-up Đông Nam Á khát nhân tài

Thiếu hụt nhân tài công nghệ người bản xứ đang là vấn đề bức thiết đối với sự phát triển của các công ty khởi nghiệp (start-up) ở Đông Nam Á, theo báo cáo nghiên cứu của hãng tìm kiếm Google và công ty đầu tư nhà nước Temasek công bố ngày…