4 phẩm chất bắt buộc của một đội ngũ sáng lập

Nếu đội ngũ sáng lập của bạn không có đủ các phẩm chất này, bạn cần tìm thêm đồng sáng lập để bổ sung cho đội...

Các công ty khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) không thể hình thành, phát triển và thay đổi hướng đi của một ngành, một lĩnh vực nếu chỉ có nỗ lực của một cá nhân nào đó. Một đội ngũ sáng lập mạnh, hiệu quả đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là khi doanh nghiệp đó đang trong giai đoạn còn non trẻ.

4-pham-chat-bat-buoc-cua-mot-doi-ngu-sang-lap

Theo David Brown, nhà khởi nghiệp hàng loạt người Canada và đồng sáng lập viên của Techstars (chương trình tăng tốc, cấp vốn và cố vấn khởi nghiệp), có bốn phẩm chất mà mọi đội ngũ sáng lập cần phải có để đạt được thành công: “Nếu đội ngũ sáng lập của bạn không có đủ các phẩm chất này, bạn cần tìm thêm đồng sáng lập để bổ sung cho đội”.

Họ khát khao học hỏi, ngay cả khi kế hoạch thay đổi

Nếu bạn từng mở một công ty, hẳn bạn biết rằng khả năng kế hoạch ban đầu sẽ phải thay đổi hoàn toàn (ít nhất một lần) là rất cao. Thường thì công ty của bạn sẽ phải chuyển hướng nhiều lần. Vì thế những thành viên giàu nhiệt huyết và giỏi thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng đóng vai trò cốt yếu đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Sự thay đổi có thể đến bất cứ lúc nào, nếu những người đồng sáng lập với bạn không sẵn lòng học hỏi cái mới, từ cộng đồng khởi nghiệp hoặc từ nghiên cứu khảo sát, họ sẽ không thể đi được đường dài.

Hãy tìm kiếm những thành viên đồng sáng lập luôn đón nhận ý tưởng mới và sẵn sàng thách thức tập thể (kể cả người sáng lập) nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất, sáng tạo nhất. Hơn nữa, cần khuyến khích mọi người đặt ra câu hỏi cho các thành viên khác trong nhóm và cho cả bạn vì giá trị của tư duy học hỏi sẽ tăng lên rất nhiều nếu được vận dụng rộng khắp, xuyên suốt trong tập thể.

Họ có thể thừa nhận rằng họ sai

“Dễ bị tổn thương” là một trong những điểm khó nhất đối với bất cứ mối quan hệ nào, nhưng nó đặc biệt còn khó xử hơn trong một tập thể đồng sáng lập. Trong nhiều môi trường làm việc, “làm sai” thường bị xem là thất bại dù lẽ ra điều này cần được chấp nhận để mà một tập thể có thể vận hành từ vị thế tích cực, chủ động thay vì sợ hãi.

Tính dễ bị tổn thương bắt nguồn từ cấp cao nhất. Nếu đội ngũ sáng lập không thể thừa nhận sai lầm của họ thì nhân viên cũng làm như họ – và làm lệch hướng sự phát triển của công ty. Nếu mọi người hiểu và chấp nhận rằng lãnh đạo của họ không hoàn hảo thì họ sẽ cởi mở và trung thực hơn, cũng như gắn kết một cách thực chất hơn với sứ mệnh của công ty. Nếu như gặp thất bại, nên khuyến khích họ xem thất bại này là của cả đội chứ không phải riêng một cá nhân. Những tổ chức có thể tạo ra tư duy sở hữu theo nhóm sẽ làm việc hợp tác hơn vì các thành viên biết rằng cá nhân họ sẽ không bị “chỉ mặt là kẻ thất bại” nếu các dự án không thành công như dự tính ban đầu.

Khi họ sai, họ không chấp nhận bại trận

“Chịu đựng bền bỉ” (“grit”) có lẽ là từ thời thượng xuất hiện gần đây nhất trong thế giới doanh nghiệp ngày nay; tuy nhiên nó thật sự phản ánh chính xác nhất phẩm chất quyết liệt mà các nhà sáng lập nên tìm kiếm ở những người xung quanh họ. Có thể thừa nhận thất bại là điểm cốt yếu để xây dựng một đội ngũ startup mạnh. Xây dựng một công ty là cuộc chạy marathon nên bền bỉ là phẩm chất quan trọng, mang tính sống còn.

Họ tìm kiếm những người cũng “đầy ám ảnh” như họ

Là nhà sáng lập, bạn phải hành động rất nhiều. Sự ám ảnh lành mạnh, luôn muốn giải quyết vấn đề sẽ thôi thúc các sáng lập viên thực hiện “bước nhảy vĩ đại của niềm tin” để khởi sự doanh nghiệp của họ. Bạn cần tìm được những người cùng chia sẻ nỗi ám ảnh đó để xây dựng một đội ngũ sáng lập viên mạnh mẽ. Có những người rất tuyệt trên giấy tờ, hoặc toàn nói điều đúng đắn trong một cuộc phỏng vấn; nhưng bạn sẽ được lợi hơn từ những người cảm thấy có động lực mạnh mẽ, sẵn lòng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” đi cùng bạn trên suốt hành trình.

Cùng chia sẻ một nỗi ám ảnh, hướng về sứ mệnh chung chính là chất kết dính những thành viên đa dạng về tính cách trong một đội ngũ hiệu quả, thành công.

– Theo INC

Bạn cũng có thể thích