Browsing loại

Chuyện làm ăn

Tiền chỉ ngủ khi bạn cho phép

Nếu có một thời khi mà các nền kinh tế có thể dựa vào để phát triển, thậm chí suy giảm, theo những chu kỳ thông thường và dễ đoán định, thì thời đó có thể nói đã đến và đã qua. Nhìn lại hơn mười lăm năm vừa qua, thế giới đã bị chấn động bởi…