Lý giải việc Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Một trong ba hãng xếp hạng tín nhiệm lớn nhất thế giới là Fitch vừa nâng bậc xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) với Việt Nam từ BB- lên BB với triển vọng ổn định.

Lý giải về quyết định này, hãng Fitch cho rằng, Việt Nam đã và đang tập trung mạnh vào việc cải thiện kinh tế vĩ mô cùng mức dự trữ ngoại hối lớn.

Cụ thể, tăng trưởng GDP của Việt Nam đã tăng lên 6,8% trong năm 2017 từ mức 6,2% của năm 2016, nhờ tăng trưởng tích cực của lĩnh vực sản xuất theo định hướng xuất khẩu, tăng trưởng về dịch vụ.

Vì thế, Fitch dự báo tăng trưởng 6,7% trong năm 2018 là phù hợp, nhờ sự hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sản xuất và chi tiêu tiêu dùng cá nhân tiếp tục được mở rộng. Đồng thời đánh giá, Việt Nam vẫn sẽ là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương và nhanh nhất trong số các nước xếp hạng tín nhiệm BB.

Hãng xếp hạng này cũng nhận xét khả năng hấp thụ sốc từ bên ngoài của Việt Nam đã được cải thiện, thể hiện ở việc dự trữ ngoại hối tăng từ 37 tỉ USD cuối năm 2016 lên 49 tỉ USD năm 2017, nhờ dòng vốn chảy vào mạnh và thặng dư tài khoản vãng lai. Fitch ước tính dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 66 tỉ vào cuối năm 2018.

Lý giải việc Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam

Fitch ghi nhận sự cải thiện trong thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước kỳ hạn năm năm đã giảm xuống khoảng 2,6% hiện nay. Tuy nhiên tổ chức này cảnh báo thanh khoản dồi dào có thể làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường tài chính, đặc biệt là khi các điều kiện tiền tệ toàn cầu thắt chặt hơn và tốc độ tăng trưởng tín dụng nội địa nhanh.

Ngoài ra, Fitch cũng cho rằng Chính phủ Việt Nam đã thực hiện cam kết duy trì mức nợ công và cải cách doanh nghiệp nhà nước. Fitch ước tính tổng nợ Chính phủ giảm về 52,4% GDP năm 2017 từ mức 53,4% năm 2016, trong khi nợ Chính phủ bảo lãnh giảm về 9% GDP vào cuối năm 2017 từ mức 10,3% cuối năm 2016.

Nhờ đó, nợ công của Việt Nam giảm còn 61,4% GDP cuối năm 2017 từ mức 63,6% cuối năm 2016, và dưới mức trần 65% GDP. Việc tỷ lệ nợ công hạ là nhờ nguồn vốn thu được từ cổ phần hóa.

Theo ước tính của Fitch, nợ Chính phủ của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm và về dưới mức 50% GDP vào năm 2019, nhờ nguồn thu từ chương trình cổ phần hóa. Cơ quan này cũng dự báo thâm hụt ngân sách của Việt Nam sẽ giảm về mức 4,6% trong năm 2018 từ mức 4,7% năm 2017.

Tuy nhiên, Fitch cho rằng khu vực ngân hàng của Việt Nam vẫn còn yếu về mặt cấu trúc và phụ thuộc lớn vào tín nhiệm quốc gia. Tăng trưởng tín dụng nhanh tạo ra rủi ro lớn đối với sự ổn định tài chính trong trung hạn. Ngoài ra, việc tái cơ cấu ngành ngân hàng và các doanh nghiệp quốc doanh cũng sẽ tiếp tục đặt gánh nặng lên tài chính công của Việt Nam.

Fitch nhận xét với mức tăng thu nhập bình quân đầu người, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm các quốc gia được nhận tài trợ ưu đãi trong khuôn khổ Hiệp hội phát triển quốc tế của Ngân hàng Thế giới trong năm 2017. Dù vậy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam và các chỉ số phát triển con người vẫn yếu hơn so với các nước xếp hạng BB. Thu nhập bình quân đầu người tại Việt Nam vào cuối năm 2017 là 2.335 USD, so với trung bình các quốc gia nhóm BB là 5.884 USD. Xếp hạng của Việt Nam về Chỉ số quản trị của Chính phủ trên toàn thế giới do Ngân hàng Thế giới đánh giá là 41, thấp hơn trung bình của các nước BB (48). Tuy nhiên Chỉ số về thuận lợi kinh doanh Việt Nam xếp hạng 65, cao hơn mức trung bình của nhóm BB (57).

Comments
Loading...