DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Chuyện làm ăn

Tìm ưu thế xuất khẩu phần mềm

Khoảng ba năm trở lại đây, làn sóng dịch chuyển thị trường dịch vụ phần mềm từ hai trung tâm lớn là Trung Quốc và Ấn Độ sang các nước ASEAN đã góp phần giúp thị trường xuất khẩu ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) của Việt…