[Infographic] Các loại tính cách đặc trưng trên thế giới. Bạn sở hữu tính cách nào?

Ngoại hình của bạn có thể là duy nhất trên thế giới nhưng tính cách thì không. Rất có thể tính cách của bạn tương tự như một trong 16 loại tính cách được xác định bởi Carl Jung và phát triển bởi Isabel Briggs Myers.

[Infographic] Các loại tính cách đặc trưng trên thế giới. Bạn sở hữu tính cách nào?

Các loại tính cách được phân loại dựa trên một bảng trắc nghiệm thường được gọi là trắc nghiệm tính cách Myers Briggs, dựa vào đó ta có thể đo lường các đặc điểm khác nhau từ đó xác định được bạn thuộc loại nào trong hệ thống 16 loại tính cách.

[Infographic] Các loại tính cách đặc trưng trên thế giới. Bạn sở hữu tính cách nào?

Các bạn có thể làm bài test về tính cách tại đây: http://www.celebritytypes.com/test.php

Để biết thêm thông tin về 16 loại tính cách này và bạn sở hữu tính cách giống với những người nổi tiếng nào, mời các bạn theo dõi infographic sau đây!​

– Theo dailyinfographic.com/ Tinhte

Bạn cũng có thể thích