DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Giáo dục

Homeschool ở Việt Nam – Được không?

Trường học tại gia (homeschool hoặc homeschooling) đã trở thành lựa chọn của một số gia đình Việt Nam trong những năm gần đây và đang trở thành xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, cộng đồng. Học tại gia lấy bằng Anh, Mỹ Đã…