DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Học bổng Tiến sĩ quốc tế của Đại học RMIT Úc năm 2016

0 2

Đơn vị cấp học bổng: Đại học RMIT, Úc.

Đối tượng: Ứng viên Úc cũng như ứng viên quốc tế đều có thể nộp hồ sơ đăng ký học bổng này.

Số lượng: Không rõ.

Thời hạn học bổng: Học bổng thông thường có giá trị trong vòng ba năm cho khóa học Tiến sĩ. Ứng viên có cơ hội gia hạn học bổng thêm sáu tháng, phụ thuộc vào thành tích học tập cũng như quyết định của nhà trường. Thời hạn học bổng sẽ được tính kể từ khi ứng viên bắt đầu nhập học vào khóa học Tiến sĩ tại RMIT.

Giá trị học bổng: Giá trị học bổng RMIT tăng lên theo từng năm sau khi đã đối chiếu với các chỉ số khác. Năm 2015, học bổng Tiến sĩ quốc tế của Đại học RMIT bao gồm:

 • Toàn bộ học phí của chương trình chuẩn;
 • Bảo hiểm y tế dành cho sinh viên quốc tế (OSHC) trong thời gian khóa học;
 • Hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 28.849 USD mỗi năm (dành cho sinh viên toàn thời gian), bao gồm 25.849 USD đến từ mức tính thuế của Chính phủ Úc và 3.000 USD đến từ sự hỗ trợ của RMIT;
 • Hỗ trợ phí thuê nhà trị giá 515 USD cho mỗi người lớn và 255 USD cho mỗi trẻ em, tổng cộng tối đa không vượt quá 1.540 USD;
 • Được hưởng lương trong khi xin nghỉ phép vì mang thai hoặc chăm con (theo quy định trong Hướng dẫn về học bổng RMIT).

 

DN627_Hocbong021015_DH-RMIT

 

Yếu tố lựa chọn: Hồ sơ sẽ được lựa chọn dựa trên thành tích học tập cũng như khả năng nghiên cứu của ứng viên. Tất cả các hồ sơ sẽ được xếp hạng dựa trên một khung mẫu sẵn có đã được chấp thuận bởi Hội đồng Nghiên cứu RMIT.

Yêu cầu: Để được xét duyệt cho học bổng, ứng viên phải có hoặc đang chuẩn bị hoàn thành: bằng Thạc sĩ nghiên cứu hoặc Thạc sĩ học thuật ở mức độ xuất sắc hoặc tương đương với bằng Danh dự hạng nhất của Úc, kèm theo bằng cử nhân bốn năm với điểm GPA đạt 4 hoặc tương đương (80% trở lên). Nếu không có đủ các bằng cấp kể trên, ứng viên sẽ chỉ được xét duyệt học bổng nếu như đã từng có các ấn phẩm nghiên cứu đã xuất bản hoặc kinh nghiệm tham gia nghiên cứu từ trước đó. Ngoài ra, ứng viên cần phải đáp ứng thêm các tiêu chí sau:

 • Có kết quả học tập tốt
 • Đã nhận được lời mời nhập học vào khóa học Tiến sĩ tại Đại học RMIT, khai giảng vào năm 2016
 • Được nhận vào học một cách vô điều kiện về trình độ tiếng Anh đầu vào, hoặc ứng viên cần phải trình ra tài liệu chứng minh khả năng tiếng Anh của mình, đảm bảo được yêu cầu đầu vào về ngoại ngữ của khóa học trước thời hạn chót nộp hồ sơ
 • Chưa có bằng nghiên cứu Sau đại học tương đương với bằng Tiến sĩ nghiên cứu của Úc
 • Cung cấp thêm thông tin về các nguồn tài trợ học phí cũng như sinh hoạt phí bên ngoài mà ứng viên đã và đang được nhận
 • Có visa của Úc dành cho sinh viên và phải tuân thủ những quy định về việc sử dụng visa.

Đại học RMIT sẽ xem xét các ứng viên không phải là sinh viên RMIT, đã tham gia nghiên cứu bậc Tiến sĩ tại một cơ sở giáo dục khác nhưng bị buộc thôi việc trong vòng sáu tháng kể từ khi bắt đầu và hiện tại đang tìm kiếm các nguồn tài trợ khác ở bên ngoài. Đối với các ứng viên đã tham gia hoạt động nghiên cứu bậc Tiến sĩ trước kỳ học 1 năm 2016, ứng viên đó sẽ không đủ điều kiện nộp hồ sơ cho học bổng này.

Thời hạn nhận hồ sơ: 30-10-2015.

Phương thức nộp đơn: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ sau: www.rmit.edu.au/research/phds-and-other-research-degrees/how-to-apply/

Sau khi nộp hồ sơ, ứng viên sẽ được xét duyệt cho tất cả các cơ hội học bổng phù hợp. Do đó, ứng viên không cần phải lập nhiều bộ hồ sơ riêng cho từng loại học bổng.

Xem thêm thông tin: www1.rmit.edu.au/scholarships/rpis

(DNSGCT)