DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Học bổng Tiến sĩ Max Planck, Luxembourg dành cho học giả quốc tế tại Đức, 2016

0 0

Học bổng Tiến sĩ Max Planck, Luxembourg dành cho học giả quốc tế tại Đức, 2016. Viện nghiên cứu Thủ tục Pháp lý, châu Âu và quốc tế Max Planck, Luxembourg đang trao các suất học bổng tiến sĩ dành cho các học giả quốc tế. Các suất học bổng này hỗ trợ các nhà nghiên cứu thực hiện nghiên cứu tại viện trong khoảng thời gian tối đa 12 tháng. Học bổng được trao hằng tháng, mỗi tháng 1.500 euro. Các học giả được nhận học bổng sẽ được tài trợ địa điểm làm việc tại phòng đọc thư viện của viện nghiên cứu và có cơ hội tham gia các sự kiện khoa học thường xuyên cũng như các chương trình khác của viện.

  • Ngành học: Tất cả các ngành tại Viện nghiên cứu Thủ tục Pháp lý, châu Âu và quốc tế Max Planck, Luxembourg.
  • Địa điểm: Đức.
  • Đối tượng: Sinh viên quốc tế.
  • Số lượng: Giới hạn.

 

DN621_Hocbong210815_Luxembourg

 

Yêu cầu: Học bổng áp dụng cho các học viên tiến sĩ có kế hoạch thực hiện nghiên cứu tại viện trong khuôn khổ các lĩnh vực nghiên cứu tại viện, cụ thể là giải quyết tranh chấp quốc tế và thủ tục pháp lý đối chiếu.

Thời hạn nhận hồ sơ: 15-9-2015.

Phương thức nộp đơn: Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ www.mpi.lu/guest-program/max-planck-luxembourg-scholarships/online-application/. Hồ sơ đầy đủ cần có những giấy tờ sau (bằng tiếng Anh):

  • Thư ngỏ dài tối đa một mặt giấy, chỉ rõ động lực nghiên cứu và sự tương quan của nghiên cứu ứng viên có ý định thực hiện với các lĩnh vực nghiên cứu của viện.
  • CV (chỉ rõ điểm đại học).
  • Bảng tóm tắt đề án nghiên cứu (tối đa hai mặt giấy), bao gồm tiêu đề, mô tả và kế hoạch làm việc.
  • Hai thư giới thiệu từ giảng viên nghiên cứu cung cấp kèm thông tin liên lạc.

Xem thêm thông tin: www.mpi.lu/guest-program/max-planck-luxembourg-scholarships/

(DNSGCT)