DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Học bổng thạc sĩ 100% của Đại Học Northampton

0 0

Điều kiện nhập học

 • Học bổng 100% khóa thạc sĩ.
 • Tốt nghiệp đại học có học lực tốt, GPA > 8.5.
 • IELTS 6.5 (không band nào dưới 6.0).
 • Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu một năm.
 • Có nhiều thành tích/giải thưởng hoạt động ngoại khóa.
 • Thư giới thiệu bản thân (tối đa 1.000 từ).

Chương trình đào tạo

 • Thạc sĩ Tài chính kế toán – MSc Accounting and Finance.
 • Thạc sĩ Quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp MSc Corporate Governance and Leadership.
 • Thạc sĩ Kinh tế – MSc Economics.
 • Thạc sĩ Quản lý nguồn nhân lực – MA Human Resource Management.
 • Thạc sĩ Tài chính ngân hàng quốc tế – MSc International Banking and Finance.
 • Thạc sĩ Kho vận quốc tế – MSc International Logistics.
 • Thạc sĩ Marketing quốc tế – MSc International Marketing Strategy.
 • Thạc sĩ Phát triển du lịch quốc tế – MA International Tourism Development.
 • Thạc sĩ Quản lý dịch vụ công nghệ thông tin – MSc IT Service Management.
 • Thạc sĩ Quản lý (Quốc tế/ Nguồn nhân lực/ Marketing/ Phân tích tài chính) – MSc Management (International/ Human Resources/ Marketing/ Financial Analysis).
 • Chương trình MBA Plus (yêu cầu hai năm kinh nghiệm làm việc).
 • Chương trình MBA Graduate (không yêu cầu kinh nghiệm làm việc).

 

DN613_Hocbong260615_Northampton

 

Những chú ý khác: Học bổng chỉ bao gồm học phí. Sinh viên tự chi trả các chi phí khác như ăn ở, vé máy bay. Số tiền sinh hoạt mỗi năm khoảng 6.000-8.000 bảng Anh.

Chương trình học bổng kéo dài trong vòng một năm, áp dụng với tất cả chương trình học tại Northampton Business School khai giảng vào tháng 9-2015.

Cách thức nộp hồ sơ: Thông qua đại diện chính thức của University of Northampton tại Việt Nam qua Công ty Tư vấn Dịch thuật và Du học AMEC.

Hồ sơ bao gồm:
 • Application Form.
 • Bằng cấp.
 • IELTS.
 • Personal Statement (1.000 từ).
 • Hộ chiếu.
 • Thư giới thiệu.

Hạn chót nhận hồ sơ học bổng: 28-7-2015.

(DNSGCT)