Học bổng Sir Edmund Hillary, Đại học Waikato, New Zealand năm 2016

0

Đại học Waikato, New Zealand chào đón sinh viên tham gia vào chương trình Học bổng Sir Edmund Hillary năm 2016. Mục đích của chương trình Học bổng Sir Edmund Hillary là nhằm hỗ trợ sinh viên đạt được kết quả học tập cao nhất trong suốt quá trình học tại trường, đồng thời khuyến khích các tài năng xuất sắc trong lĩnh vực thể thao, nghệ thuật cũng như thúc đẩy các tài năng lãnh đạo thông qua các chương trình phát triển cá nhân.

 • Đối tượng: Ứng viên New Zealand cũng như ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.
 • Số lượng: Sẽ được quyết định mỗi năm bởi Đại học Waikato.
 • Thời hạn học bổng: Một năm.

 

DN616_Hocbong170715_Dai-hoc-Waikato

 

 • Giá trị học bổng: Học bổng sẽ bao gồm học phí trong nước và các khoản phí liên quan. Học bổng sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản nộp học phí của sinh viên với Trường Đại học Waikato tại thời điểm ghi danh. Ngoài ra, nếu một người nhận học bổng cư trú tại một trong các ký túc xá của trường, họ có thể yêu cầu bằng văn bản rằng học bổng được sử dụng để chi trả sinh hoạt phí (tương đương với chi phí học phí trong nước của họ) thay cho chi trả học phí. Sinh viên quốc tế được nhận học bổng có giá trị tương đương với học bổng của sinh viên bản ngữ. Học bổng sẽ là trách nhiệm của sinh viên để thanh toán số dư tiền của họ. Sinh viên có thể được hưởng nhiều lợi ích hơn nữa, phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Những lợi ích này sẽ được đàm phán trên cơ sở từng trường hợp với Giám đốc Phòng Quản lý sinh viên chất lượng cao của trường, và được xác định trong kế hoạch hằng năm của sinh viên. Những lợi ích đó có thể bao gồm: (a) một phần hoặc toàn quyền truy cập vào các dịch vụ và tiện ích công cộng của đại học có liên quan và/hoặc (b) sự tham gia tài trợ các cơ hội phát triển hoặc đào tạo cụ thể.
 • Yếu tố lựa chọn: Hội đồng Tuyển chọn Học bổng Sir Edmund Hillary sẽ được chủ trì bởi Chủ tịch Hội Sinh viên và Dịch vụ Học tập và sáu thành viên khác sẽ được bổ nhiệm bởi Phó hiệu trưởng cùng với Chủ tịch Hội Sinh viên và Dịch vụ Học tập và Chủ tịch Ủy ban Học bổng.

Hội đồng Tuyển chọn Học bổng Sir Edmund Hillary sẽ:

 • Xem xét các hồ sơ và có thể liên hệ với người giới thiệu trên cơ sở bí mật nhằm tìm thêm thông tin có liên quan;
 • Có thể tham khảo ý kiến với các đại diện của các cơ quan thể thao và nghệ thuật có liên quan để đánh giá bất kỳ thành tựu được liệt kê trong hồ sơ của người nộp đơn;
 • Có thể, theo quyết định của mình, yêu cầu người nộp đơn để thực hiện một cuộc phỏng vấn hoặc thử giọng;
 • Xác định các giải thưởng và báo cáo quyết định của mình cho Ủy ban Học bổng;
 • Quyền trao học bổng ít hơn số lượng học bổng tối đa mỗi năm;
 • Quyết định của Hội đồng Tuyển chọn là cuối cùng và không có sự điều chỉnh nào được chấp nhận sau khi cuộc họp của Hội đồng Tuyển chọn kết thúc.
 • Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng Tuyển chọn có thể cấp cho một học bổng có điều kiện mặc dù người nộp đơn không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định. Đây chỉ là tạm thời.

Yêu cầu: Để có đủ điều kiện để được xem xét cho các giải thưởng của chương trình học bổng, ứng viên phải chứng minh được:

 • Thành tích học tập.
 • Thành tích đáng kể cho đến nay và tiềm năng để tiếp tục nổi trội trong: một bộ môn thể thao hoặc một bộ môn biểu diễn, nghệ thuật sáng tạo và có phẩm chất lãnh đạo.

Hồ sơ được xét duyệt cũng sẽ được đánh giá về:

 • Sự liên kết của các môn thể thao hoặc thực hiện hoặc nghệ thuật sáng tạo liên quan đến tầm nhìn của trường và mục đích của chương trình Học bổng Sir Edmund Hillary;
 • Khả năng của trường, kết hợp với các cơ quan địa phương có liên quan, để cung cấp quyền truy cập vào thiết bị và hỗ trợ phát triển phù hợp với môn thể thao hoặc thực hiện hoặc nghệ thuật sáng tạo.

Thời hạn nhận hồ sơ: 18-9-2015.

Xem thêm thông tin: http://www.waikato.ac.nz/research/scholarships/SirEdmundHillaryScholarshipForm.shtml

(DNSGCT)

 

Bạn cũng có thể thích