Học bổng học thuật xuất sắc La Trobe dành cho sinh viên quốc tế, Úc 2016

0

Đại học La Trobe sẽ trao nhiều suất học bổng học thuật xuất sắc (Academic Excellence Scholarships – AES) cho các sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc có nguyện vọng theo đuổi các chương trình học bậc cử nhân hoặc thạc sĩ toàn thời gian tại trường.

Học kỳ I của khóa học sẽ bắt đầu vào năm 2016. Hạn chót nộp hồ sơ học bổng: vòng 1 vào ngày 11-9-2015; vòng 2 vào ngày 13-11-2015; và vòng 3 vào ngày 8-1-2016.

Ngành học:
  • Bạn có thể chọn bất kỳ khóa học cử nhân/ thạc sĩ nào của trường.
  • Tìm kiếm khóa học theo link sau:

www.latrobe.edu.au/courses?src=stu.

Đối tượng học bổng:

Sinh viên quốc tế đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới (trừ Úc và New Zealand).

 

DN620_Hocbong140815_La-Trobe

 

Giá trị học bổng:

Mỗi suất học bổng trị giá từ 10.000 USD đến 20.000 USD căn cứ theo mức học phí chương trình học. Học bổng hỗ trợ tối đa hai học kỳ (hoặc 12 tháng). Để tiếp tục nhận được học bổng cho học kỳ II, bạn phải được điểm trung bình C cho các môn học.

Yêu cầu:
  • Đăng ký và được nhận vào học bất kỳ một khóa học nào ở bậc cử nhân hay thạc sĩ của trường.
  • Đối với văn bằng đã có trước đó: phải hoàn thành 85% hoặc tương đương.
  • Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh và các yêu cầu đầu vào khác.
  • Trường hợp không đủ điều kiện để nộp hồ sơ học bổng: ứng viên đang bắt đầu một trong các chương trình như chương trình nghiên cứu cao học, chương trình trao đổi, chương trình học ở nước ngoài, ELICOS, chương trình dự bị đại học, hoặc khóa học có văn bằng.
Phương thức nộp đơn:
  • Trước khi nộp hồ sơ vào học bổng này, bạn bắt buộc phải nhận được thư đề nghị theo học chương trình cử nhân hoặc thạc sĩ từ Trường La Trobe.
  • Sau khi nhận được thư đề nghị nhập học từ trường, bạn phải hoàn thành đơn xin học bổng và gửi trực tiếp về địa chỉ email: intapplication@latrobe.edu.au.

Xem thêm thông tin: www.latrobe.edu.au/study/costs/international

(DNSGCT)

 

Bạn cũng có thể thích