DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Học bổng Hedley Bull ngành Quan hệ quốc tế của Đại học Quốc gia Australia, năm 2016

0 0

Đại học Quốc gia Australia sẽ trao tặng bốn suất học bổng nhằm tạo điều kiện cho ứng viên tham gia vào chương trình tiên tiến Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế.

  • Đơn vị cấp học bổng: Đại học Quốc gia Australia.
  • Đối tượng: Sinh viên Úc và sinh viên quốc tế có thể tham gia nộp hồ sơ đăng ký học bổng này.
  • Số lượng: Tối đa bốn suất học bổng được trao.
  • Thời hạn học bổng: Học bổng có thời hạn trong khoảng 24 tháng của chương trình tiên tiến Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế.

 

DN628_Hocbong091015_Hedley-Bull

 

  • Giá trị học bổng: Học bổng sẽ hỗ trợ học phí cho bốn học kỳ toàn thời gian, tương đương với 72 tiết học và 24 tiết làm khóa luận
  • Lưu ý: Kết quả cuối cùng sẽ được thông báo vào tuần đầu tiên của tháng 1-2016.
  • Yêu cầu: Ứng viên cần đáp ứng được yêu cầu đầu vào của chương trình tiên tiến Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, đó là bằng cử nhân với điểm tốt nghiệp tối thiểu đạt 70%. Ngoài ra, ứng viên còn phải đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng Anh của ANU.
  • Thời hạn nhận hồ sơ: 31-10-2015

Phương thức nộp đơn: Khi đăng ký nhập học cho chương trình tiên tiến Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, ứng viên cần gửi kèm theo thư xin học bổng, trong đó nêu rõ lý do vì sao mình xứng đáng được nhận học bổng. Thư xin học bổng cùng với hồ sơ đăng ký nhập học (trong đó bao gồm bảng điểm và thư giới thiệu) sẽ là hai tiêu chí chính để ứng viên được xét duyệt học bổng.

Xem thêm thông tin: www.anu.edu.au/students/scholarships-support/hedley-bull-scholarship

(DNSGCT)