DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Chương trình học bổng tài năng IN – Wallonie – Bruxelles International (IN.WBI) niên học 2013-2014 và 2014-2015

0 0

Mục tiêu của chương trình: tạo điều kiện cho những cán bộ giỏi và nghiên cứu sinh xuất sắc của các nước có thể nâng cao học vấn tại Wallonie và tại Bruxelles.

1. Các loại học bổng

 • – Học bổng tiến sĩ có thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa ba lần;
 • – Học bổng sau tiến sĩ có thời hạn tối thiểu là một năm, được gia hạn tối đa một lần;
 • – Học bổng nghiên cứu ngắn hạn từ một tháng đến ba tháng dành cho ứng viên trình độ tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ; học bổng này chỉ xem xét cấp cho các chương trình nghiên cứu trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam và Wallonie – Bruxelles. Chi phí nghiên cứu tại chỗ không được tính đến.Ứng viên chỉ được hưởng một lần loại học bổng này (ngắn hạn).

2. Lĩnh vực đào tạo

 • – Vận tải và hậu cần 
 • – Cơ khí
 • – Khoa học đời sống
 • – Công nghệ sản xuất nông nghiệp
 • – Hàng không – vũ trụ
 • – Công nghệ môi trường

Tất cả các lĩnh vực khác thuộc khoa học nhân văn, khoa học cơ bản hoặc khoa học ứng dụng đều có thể được xem xét.

3. Yêu cầu chung đối với ứng viên dự tuyển

Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ hoặc tương đương và/hoặc có bằng tiến sĩ (nếu văn bằng do một trường đại học nước ngoài cấp thì phải được các cấp có thẩm quyền của Wallonie-Bruxelles công nhận và đánh giá là tương đương với trình độ thạc sĩ của Bỉ). Đồng thời, bằng thạc sĩ đó phải có đủ điều kiện cho phép người được cấp bằng theo học tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ tại một trường đại học của Wallonie – Bruxelles.

4. Hồ sơ dự tuyển

Ứng viên truy cập vào trang web theo đường dẫn dưới đây để biết được thông tin chi tiết về các giấy tờ cần nộp trong hồ sơ dự tuyển, mẫu đơn xin cấp học bổng và tài liệu giới thiệu đầy đủ về chương trình học bổng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:

http://www.wbi.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0132990_media&userid=&lang=ln1&rubr=bourse+bourses.

Ứng viên có thể thấy danh sách các trường đại học của vùng Wallonie hoặc của Bruxelles tại địa chỉ sau: http://www.ciuf.be/cms/loffre-denseignement.html.

728X90pix banner Noel

Ứng viên quan tâm cần điền thông tin đầy đủ vào hồ sơ ứng viên hoặc có thể nhận được file định dạng WORD khi gửi mail tới địa chỉ sau: [email protected].

5. Thời hạn nộp hồ sơ

Đối với học bổng tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ, thời hạn tối thiểu một năm: ngày 1-3- 2013 đối với năm học 2013-2014 và ngày
1-3-2014 cho năm học 2014-2015.

Đối với học bổng nghiên cứu: nhận hồ sơ ba lần/năm:

 • – Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9-2013: nộp hồ sơ trước ngày 1-2-2013.
 • – Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10-2013 đến tháng 1-2014: nộp hồ sơ trước ngày 1-5-2013.
 • – Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 2 đến tháng 5-2014: nộp hồ sơ trước ngày 1-10-2013.
 • – Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9-2014: nộp hồ sơ trước ngày 1-2-2014.
 • – Đối với thời gian học tập dự kiến từ tháng 10-2014 đến tháng 1-2015: nộp hồ sơ trước ngày 1-5-2014.

Ứng viên cần gửi bộ hồ sơ dự tuyển hoàn chỉnh theo phương thức sau đây hoặc gửi qua bưu điện tới địa chỉ: 

Wallonie – Bruxelles International – Service des Bourses d’excellence
A l’attention de M. Eric VANDELOOK
2, place Sainctelette à 1080 Bruxelles – Belgique

*** Hoặc gửi qua thư điện tử: [email protected]

6. Một số lưu ý quan trọng

Dung lượng của các hồ sơ được gửi sang có thể quá lớn nên đề nghị các hồ sơ chỉ được gửi bằng định dạng nén .zip để tránh tình trạng máy chủ từ chối các thư quá nặng. Các file dung lượng trên 10MB sẽ bị từ chối. Trong trường hợp này, có thể chia nhỏ file gửi làm nhiều lần nhưng cũng xin lưu ý là hồ sơ phải được gửi đi trọn vẹn chứ không phải từng phần, trừ trường hợp các thư giới thiệu được gửi đi riêng, cũng thông qua thư điện tử.

Các ứng viên cũng được yêu cầu chọn một phương thức duy nhất khi gửi hồ sơ, hoặc bằng đường bưu điện hoặc thông qua thư điện tử, để tránh tình trạng nhận hai lần cho cùng một hồ sơ ứng viên.

Khi nộp hồ sơ xin học bổng, ứng viên bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận đồng ý tiếp nhận hoặc thư tiếp nhận ứng viên của trường đại học thuộc Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.

728X90pix banner Noel