DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Giáo dục New Zealand đứng đầu thế giới về năng lực giáo dục chuẩn bị cho tương lai

1

Bảng xếp hạng về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai (Worldwide Educating for the Future Index) do Economist Intelligence Unit (EIU) công bố hồi tháng 9 vừa qua cho thấy hệ thống giáo dục của New Zealand được xếp ở vị trí đầu tiên.

DN-Du-hoc-New-Zealand-TinGDDH-131117-1

EIU đã tiến hành đánh giá hệ thống giáo dục ở 35 nền kinh tế qua 16 tiêu chuẩn theo ba nhóm là môi trường chính sách giáo dục, môi trường giảng dạy và môi trường kinh tế – xã hội. Trong đó nhóm chỉ số môi trường giảng dạy được đánh giá là quan trọng nhất, chiếm 50% số điểm.

DN-Du-hoc-New-Zealand-TinGDDH-131117-2

New Zealand đạt điểm tối đa ở nhiều tiêu chuẩn như giáo trình đào tạo các kỹ năng tương lai, tính hiệu quả của hệ thống hành pháp, ngân sách dành cho giáo dục, các trường tư vấn nghề, sự hợp tác giữa các trường đại học và các ngành kinh tế, đa dạng văn hóa và hòa nhập văn hóa…

DN-Du-hoc-New-Zealand-TinGDDH-131117-3

Phân tích những lý do dẫn đến thành công của nền giáo dục New Zealand, EIU chỉ ra rằng công tác giáo dục các kỹ năng tương lai được xã hội New Zealand đồng thuận cao. Bên cạnh đó, với cách tiếp cận có hệ thống của chính phủ, New Zealand đã phát triển hệ thống giáo dục phù hợp với mục tiêu, thông qua công nghệ, sư phạm, giáo khoa và hợp tác với các ngành khác một cách đồng bộ, nhờ vậy hệ thống giáo dục có hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu đào tạo tương lai.

DN-Du-hoc-New-Zealand-TinGDDH-131117-4

Chính phủ New Zealand cho biết từ năm 2018, công nghệ số sẽ được đưa vào giảng dạy ngay từ lớp 1 thay vì từ THPT như chương trình cũ. Học sinh tiểu học sẽ được làm quen với robot, internet của vạn vật, trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D… và khi kết thúc bậc tiểu học, học sinh được trang bị kỹ năng cơ bản về lập trình. Các chương trình giảng dạy tại các trường đại học, học viện được xây dựng dựa trên nhu cầu của các ngành kinh tế và tập trung vào người học, giúp người học có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để dễ dàng hội nhập thế giới.