Học bổng thạc sĩ tại Đại học VU Amsterdam, Hà Lan năm 2014-2015

0

Chương trình học bổng VU (VUFP) cung cấp cho các sinh viên tài năng cơ hội đặc biệt để theo đuổi tấm bằng thạc sĩ tại Đại học VU.

1. Ngành học: Các ngành của trường

2. Số lượng: 30 suất

3. Giá trị học bổng:

– 5.000 euro dành cho sinh viên thuộc EEA.

– 15.000 euro dành cho sinh viên không thuộc EEA.

– Tự động gia hạn cho năm 2 nếu ứng viên đáp ứng được điều kiện của trường.

4. Đối tượng:

– Ứng viên có động lực mạnh mẽ và kết quả học tập xuất sắc.

– Được nhận vào một chương trình thạc sĩ tại Đại học VU.

– Không mang quốc tịch Hà Lan.

– Ứng viên theo đuổi chương trình thạc sĩ một năm không được đăng ký cho năm 2, ứng viên hiện đang học chương trình thạc sĩ hai năm tại VU không được đăng ký học bổng này.

– Đáp ứng đủ điều kiện xin visa và giấy phép cư trú tại Hà Lan.

– Học bổng có thể bị cắt giảm hoặc xóa bỏ nếu ứng viên đã nhận các học bổng khác.

5. Đăng ký: Online

6. Hạn chót: 1-3-2014

Chi tiết xem tại: http://www.vu.nl/en/privacy/index.asp?referer=/en/programmes/international-masters/scholarships/vu-fellowship-programme/index.asp

Bạn cũng có thể thích
Comments
Loading...