DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Apollo English Việt Nam ra mắt “Hệ thống đào tạo Công dân Toàn cầu Apollo”

30

Ngày 3/12 vừa qua, tổ chức Giáo dục và Đào tạo Apollo Việt Nam chính thức ra mắt hệ thống Đào tạo Công dân Toàn cầu Apollo (Apollo Global Learning System – AGLS) trên toàn hệ thống Apollo English cả nước.

Hệ thống Đào tạo Công dân Toàn cầu hứa hẹn mang lại những lợi ích vượt trội giúp học viên: tư duy tiếng Anh, giao tiếp bản lĩnh; hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho tương lai toàn cầu; thành công trên con đường học vấn rộng mở.

Apollo English Việt Nam ra mắt “Hệ thống đào tạo Công dân Toàn cầu Apollo”Apollo English Việt Nam ra mắt “Hệ thống đào tạo Công dân Toàn cầu Apollo”

Để làm được điều đó, Apollo English Việt Nam đã kết hợp với National Geographic Learning (thuộc tập đoàn Cengage Learning) mang đến hệ thống Đào tạo Công dân Toàn cầu độc quyền, theo tiêu chuẩn quốc tế với nhiều bước đột phá.

Apollo English Việt Nam ra mắt “Hệ thống đào tạo Công dân Toàn cầu Apollo”

Với AGLS, Apollo English Việt Nam mong muốn là những người tiên phong mang đến môi trường học tập quốc tế tốt nhất tại Việt Nam, giúp các em trở thành những công dân toàn cầu bản lĩnh hơn trong tương lai.. Thông tin về hệ thống Đào tạo Công dân Toàn cầu được cập nhật chi tiết trên: www.apollo.edu.vn ; www.facebook.com/ApolloEnglishJunior