DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Du học

Hợp tác đào tạo nghề giữa CBAM và SBH

Sáng ngày 23-11, tại TP.HCM, Trường Đào tạo quản lý doanh nghiệp (CBAM) và SBH (tập đoàn giáo dục phi chính phủ, phi lợi nhuận về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Đức) đã ký hợp tác đào tạo “nghề kép” tại Đức. Đây là chương trình giáo dục…