DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Bất đồng ngôn ngữ

0

Lâu ngày gặp lại, hai bạn cũ hỏi thăm gia cảnh của nhau. Người thứ nhất khoe:

– Vợ tôi là một thiên thần.

Người thứ hai thở dài não nuột:

– Anh thật may mắn! Vợ tôi thì vẫn còn… sống nhăn mới chán chứ!

Li bàn: Bất đồng ngôn ngữ!!!
  • Thiên Khôi