DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Triển lãm ’78 nhịp cầu’ của Nguyễn Huy An tại Galerie Quỳnh

2

78_nhip cau

Hình ảnh lễ khai mạc triển lãm ‘78 nhịp cầu’ của Nguyễn Huy An vào ngày 30/10 tại Galerie Quỳnh, 65 Đề Thám, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh và một vài hình ảnh không gian trưng bày.