DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
Browsing loại

Sách

Xe buýt sách – mô hình độc đáo

Thư viện thu nhỏ đặt trong xe buýt mô hình, kế bên là trạm chờ mô phỏng với các kệ sách cùng bảng tra cứu thông tin điện tử vừa có tại Đường sách TP.HCM. Với chủ đề nâng cao văn hóa đọc, ý tưởng "xe buýt sách - chuyến xe chở tri thức, chở…

Hành triết

Chẳng biết thiền là gì, chưa tập thiền ngày nào, nhưng mấy câu “đối thoại” ấy vô tình có... “thiền vị” lắm đó! Trước khi thiền, núi là núi, trong khi thiền, núi không là núi, còn sau khi thiền thì thế nào, chắc ai cũng biết rồi.
error: Bạn không thể copy dữ liệu