DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel
Browsing loại

Nhịp sống số

5 dự đoán chính về IIoT trong năm 2018

Theo nghiên cứu của Grand View Research, thị trường công nghiệp IoT toàn cầu sẽ đạt 933 tỉ đô la vào năm 2025. Sastry Malladi, CTO của FogHorn Systems, đã phác thảo những dự đoán chính của mình về IIOT trong năm 2018. Thị trường IIoT sẽ…