DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

8 hương nước hoa vegan độc đáo cho mùa Hè

Nước hoa vegan - nước hoa “thuần chay” đang là lựa chọn của nhiều người vì tính nhân đạo của sản phẩm. Nước hoa vegan được cam kết không thử nghiệm trên động vật. Bên cạnh đó, thành phần nước hoa không bao gồm những nguyên liệu từ động vật…