Homeschool ở Việt Nam – Được không?

Trường học tại gia (homeschool hoặc homeschooling) đã trở thành lựa chọn của một số gia đình Việt Nam trong những năm gần đây và đang trở thành xu hướng nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, cộng đồng. Học tại gia lấy bằng Anh, Mỹ Đã…

Bệnh tật do trường điện từ

Nhiều nghiên cứu cho thấy trường điện từ phát ra từ điện thoại di động, máy tính, sóng wifi… Cơ thể con người chứa nhiều ion (Ca++, Mg++, K+…), các ion này chuyển động quanh vị trí của nó, tạo nên những tần số nhất định. Vấn đề là tần số…