DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Trekking miệt Thất Sơn An Giang

Chuyến trekking qua bảy ngọn núi nổi tiếng nhất An Giang của chúng tôi bắt đầu từ núi Ông Két. Đúng 3 giờ chiều cả nhóm đặt những bước chân đầu tiên lên bậc thang ở núi ông Két, đập vào mắt là hằng hà sa số những phiến đá xếp chồng phía…