DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

Tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2018

Theo Nghị định 72/2018 vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-7-2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng. Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng…

DKSH mở rộng hợp tác với Stepan tại VN

DKSH, nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường hàng đầu tại châu Á đã cùng Stepan - nhà sản xuất hóa chất chuyên dụng từ Mỹ - quyết định mở rộng mối quan hệ hợp tác để cung cấp hoạt chất bề mặt cho gia dụng và chăm sóc cá nhân tại thị…