DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân
160X600pix banner Noel
160X600pix banner Noel

Bài thuốc nào cho biến động nhân sự?

Biến động nhân sự là “vấn đề muôn thuở” mà hầu hết doanh nghiệp đều phải đối mặt. Trong bối cảnh nguồn cung lao động có tay nghề, có kỹ năng vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu trên thị trường, áp lực đó càng lớn. Nhà tuyển dụng đang dùng phương…