DoanhNhan+
Cộng đồng Doanh Nhân

TP. HCM điều chỉnh giá đất một số dự án

UBND TP. HCM vừa có quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ trong một số dự án trên địa bàn thành phố. Theo đó, tại dự án giải tỏa di dời nhà sạt lở tại hẻm 283 Bông Sao (phường 5, quận 8) hệ số điều…