Sản lượng dầu đã tái cân bằng

Sản lượng dầu của Nga vượt mức hạn ngạch đã thỏa thuận với OPEC trong ba tháng liền, trong khi các nước trong và ngoài OPEC chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán quan trọng trong tháng 6 này về thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Sản lượng dầu bình…