Những nguyên tắc bán hàng giảm giá

Giảm giá là một chiến lược tiếp thị được khá nhiều doanh nghiệp áp dụng thường xuyên nhằm tăng doanh số, mở rộng thị phần hoặc phát triển thêm khách hàng mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những doanh nghiệp đi theo chiến lược này thường…

Tiếp thị bằng tính liên quan và mô hình 5P

Nếu tiếp tục xây dựng chiến lược giữ lại khách hàng dựa trên việc “mua” lòng trung thành của họ bằng các chương trình tặng thưởng, hoàn tiền, giảm giá, doanh nghiệp sẽ tốn nhiều chi phí nhưng không đem lại hiệu quả cao. Đó là cảnh báo của…

Vì sao khách hàng mới không quay lại?

Đa số doanh nghiệp đều hiểu rằng để có được những khách mua hàng của mình lần đầu tiên đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Một số doanh nghiệp, nhất là các công ty kinh doanh trên internet, giảm giá cho những giao dịch đầu tiên để có khách hàng mới.…